Kontingent

Kontingent betales hvert kvartal over Klubmodul på https://knabstrupif.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx

  • Hold 1: 100kr pr. mrd
  • Hold 2: 220kr pr. mrd
  • Kunstrulleskøjte leje: 100kr pr. mrd

Kontingentet for hold 2 er inklusiv stævnegebyr

Kunstrulleskøjte leje er inklusiv vedligehold af skøjterene